سازمان هواشناسی


    • ۵
     تبریز
     نم نسبی %۵۴
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۵° c

     ۲-
     اردبیل
     نم نسبی %۸۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     -۲° c

     ۸
     ارومیه
     نم نسبی %۴۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۸° c

     ۷
     رشت
     نم نسبی %۹۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۰
     بجنورد
     نم نسبی %۸۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     صفر° c

     ۳
     زنجان
     نم نسبی %۶۶
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۳° c

     ۵
     قزوین
     نم نسبی %۶۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۵° c

     ۷
     گرگان
     نم نسبی %۸۶
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۷° c

     ۱-
     مشهد
     نم نسبی %۱۰۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     -۱° c

     ۱۰
     سنندج
     نم نسبی %۵۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۰° c

     ۴
     کرج
     نم نسبی %۷۵
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۴° c

     ۷
     تهران
     نم نسبی %۸۱
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۹
     سمنان
     نم نسبی %۷۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۹° c

     ۹
     ساری
     نم نسبی %۸۰
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۹° c

     ۱۴
     کرمانشاه
     نم نسبی %۶۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۴° c

     ۶
     همدان
     نم نسبی %۷۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۶° c

     ۸
     اراک
     نم نسبی %۹۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۸° c

     ۹
     قم(شکوهیه)
     نم نسبی %۶۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۹° c

     ۱۹
     ایلام
     نم نسبی %۶۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۹° c

     ۱۸
     خرم آباد
     نم نسبی %۴۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۸° c

     ۱۴
     شهر کرد
     نم نسبی %۶۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۴° c

     ۲۲
     اصفهان
     نم نسبی %۳۳
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۲° c

     ۱۴
     بیرجند
     نم نسبی %۵۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۴° c

     ۳۲
     اهواز
     نم نسبی %۳۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۲° c

     ۱۲
     یزد
     نم نسبی %۷۸
     ۳۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۲° c

     ۱۷
     یاسوج
     نم نسبی %۴۱
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۷° c

     ۲۱
     کرمان
     نم نسبی %۲۶
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۱° c

     ۲۸
     جزیره خارک
     نم نسبی %۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۸° c

     ۲۲
     شیراز
     نم نسبی %۳۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۲° c

     ۲۱
     زاهدان
     نم نسبی %۳۷
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۱° c

     ۲۷
     بندر عباس
     نم نسبی %۶۱
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۷° c

     ۲۶
     جزیره قشم
     نم نسبی %۷۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۶
     جزیره کیش
     نم نسبی %۶۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۶° c

     ۲۵
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۸۸
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۵° c

     ۳۱
     بوشهر
     نم نسبی %۲۱
     ۲۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۳۱° c

     ۲۸
     بوشهر
     نم نسبی %۵۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۸° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱۹:۳۰
     راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا

مجموع بازدیدها : 586,727,504
تعداد بازدید امروز : 253,068
تعداد بازدید دیروز : 242,062
تعداد بازدید این ماه : 4,796,518