سازمان هواشناسی
    • پیش بینی هفتگی
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته اول
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته سوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته اول
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته سوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بی هنجاری دمای هفته دوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری دمای هفته چهارم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته دوم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
     پیش بینی بیهنجاری بارش هفته چهارم
     تاریخ انتشار:۱۳۹۸/۰۷/۲۸
    • دسترسی به داده های آماری

    • فروش برخط داده های تخصصی

    • جستجو بر اساس ایستگاه هواشناسی
     استان:
     ایستگاه:
     تاریخ: انتخاب تاریخ
     زمان (UTC):

مجموع بازدیدها : 533,846,094
تعداد بازدید امروز : 72,597
تعداد بازدید دیروز : 451,324
تعداد بازدید این ماه : 523,921