سازمان هواشناسی
    • مدیران کل استان ها
     فرخ مطلبی فر
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان آذربایجان شرقی
     پست الکترونیک : azar_sh@irimo.ir
     تلفن تماس:33339323-041
      
      
     حبیب عبدلی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان آذربایجان غربی
     پست الکترونیک : azar_gh@irimo.ir
     تلفن تماس:32416750-044
      
      
     علی دولتی مهر
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان اردبیل
     پست الکترونیک : ardebil@irimo.ir
     تلفن تماس:33611483-045
      
      
     مجید بیجندی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان اصفهان
     پست الکترونیک : esfahan@irimo.ir
     تلفن تماس:32676220-031
      
      
     منصور رحمانیان
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان البرز
     پست الکترونیک : alborz@irimo.ir
     تلفن تماس:36792311-026
      
      
     یوسف شیخ الملوکی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان ایلام
     پست الکترونیک : ilam@irimo.ir
     تلفن تماس: 33343550-084
      
      
     نادرشفی خدایی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان بوشهر
     پست الکترونیک : bushehr@irimo.ir
     تلفن تماس:33342843-077
      
      
     مسعود دهملایی 
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان تهران
     پست الکترونیک : tehran@irimo.ir
     تلفن تماس:44538181-021
      
      
     شاهرخ پارسا
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری
     پست الکترونیک : chaharmahal@irimo.ir
     تلفن تماس:33333540-038
      
      
     محسن عراقی زاده
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان خراسان رضوی
     پست الکترونیک : khorasanrazavi@irimo.ir
     تلفن تماس:33822309-051
      
      
     علیرضا خندان رو
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان خراسان جنوبی
     پست الکترونیک : khorasanjonoobi@irimo.ir
     تلفن تماس:32400175-056
      
     مجتبی جلالی کوتنائی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان خراسان شمالی
     پست الکترونیک : khorasan_n@irimo.ir
     تلفن تماس:32318000-058
      
      
     محمد سبزه زاری
     سمت سازمانی : سرپرست هواشناسی استان خوزستان
     پست الکترونیک : khozestan@irimo.ir
     تلفن تماس: 34443044-061
      
      
     احد یاغموری
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان زنجان
     پست الکترونیک : zanjan@irimo.ir
     تلفن تماس:33772756-024
      
      
     غلامرضا حسنی غربا
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان سمنان
     پست الکترونیک : semnan@irimo.ir
     تلفن تماس:33453712-023
      
      
     محمدرضا امیرمرادی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان
     پست الکترونیک : sistan@irimo.ir
     تلفن تماس:33294828-054
      
      
     عبدالکریم جامع
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان فارس
     پست الکترونیک : fars@irimo.ir
     تلفن تماس:37210003-071
      
      
     آرش بهاروند 
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان قزوین
     پست الکترونیک : ghazvin@irimo.ir
     تلفن تماس:33657028-028
      
      
     یحیی زارع
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان قم
     پست الکترونیک : ghom@irimo.ir
     تلفن تماس:32935267-025
      
      
     رحیم صدقی
     سمت سازمانی : سرپرست هواشناسی استان کردستان
     پست الکترونیک : kordestan@irimo.ir
     تلفن تماس:33247896-087
      
      
     امیر حسین ذهبی نژاد
     سمت سازمانی : سرپرست هواشناسی استان کرمان
     پست الکترونیک : kerman@irimo.ir
     تلفن تماس:32653939-034
      
      
     محمد خسروی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه
     پست الکترونیک : kermanshah@irimo.ir
     تلفن تماس:34223801-083
      
      
     فرج الله شکوهی پور
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان کهگیلویه وبویراحمد
     پست الکترونیک : kohkilooyeh@irimo.ir
     تلفن تماس:33310341-074
      
      
     نوربخش داداشی تنکابنی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان گلستان
     پست الکترونیک : golestan@irimo.ir
     تلفن تماس:32480250-017
      
      
     محمد دادرس
     سمت سازمانی : سرپرست هواشناسی استان گیلان
     پست الکترونیک : gilan@irimo.ir
     تلفن تماس:33240683-013
      
      
     محمد ناصر هاشمی
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان لرستان
     پست الکترونیک : lorestan@irimo.ir
     تلفن تماس:33409292-066
      
      
     محمدرضا رضوی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان مازندران
     پست الکترونیک : mazandaran@irimo.ir
     تلفن تماس:33136012-011
      
      
     مرتضی ذوالفقاری
     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان مرکزی
     پست الکترونیک : markazi@irimo.ir
     تلفن تماس:34130800-086
      
      
     سعید رنجبر
     سمت سازمانی :مدیرکل هواشناسی استان هرمزگان
     پست الکترونیک : hormozgan@irimo.ir
     تلفن تماس:33670727-076
      
      

     سعید باقری

     سمت سازمانی : مدیر کل هواشناسی استان همدان
     پست الکترونیک : hamedan@irimo.ir
     تلفن تماس:32569060-081
      
      
     لقمان عمادی
     سمت سازمانی : مدیرکل هواشناسی استان یزد
     پست الکترونیک : yazd@irimo.ir

     تلفن تماس  : 37214401-035

      

    • معرفی سازمان
    • نمایه تشکیلات
مجموع بازدیدها : 349,870,185
تعداد بازدید امروز : 107,121
تعداد بازدید دیروز : 292,362
تعداد بازدید این ماه : 9,671,767