سازمان هواشناسی
    • اعضاء کارگروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

      

      

      

      

      

      

      

      

     لیست اعضای اصلی و فرعی (مدعو) کارگروه سنجش از دور  و GIS
     اعضای اصلی اعضای فرعی (مدعو)
     شماره نام نام خانوادگی محل خدمت شماره نام نام خانوادگی محل خدمت
     1  معصومه  ابوالفتحی  مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی 1  مهران  فرجاد   مرکز پیش بینی
     2  محمد  امیدفر  آذربایجان شرقی 2  سید حامد  فنایی   مرکز پیش بینی
     3  احد  یاغموری  زنجان 3  بیتا  بهمنی کنستانی مدیریت شبکه پایش
     4  مریم  جعفری یانه  لرستان 4  محبوبه  پورآتشی  مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی
     5  مهناز  خزائی  کرمانشاه 5 مسعود حقیقت    شبکه پایش سازمان
     6  مریم  سلاجقه تذرجی  کرمان 6  محمد حسن  خلفی  بوشهر 
     7  منصوره  کوهی  خراسان رضوی 7  حسن  صالحی کهکلیویه و بویراحمد
     8  ناصر  ملکی  ایلام 8  لیلا  رشیدیان  مرکز علوم جوی و اقیانوسی
     9  اکرم  پرنده خوزانی  اصفهان   9  اله بخش  ریگی چاهی  سیستان وبلوچستان
     10 رضا کاکاوند قزوین(دبیر کارگروه) 10  سید باقر  سلطانی  مازندران
     11 حسین  مومن زاده     (مسئول کارگروه)شبکه پایش  سازمان 11  محمد  راموز  قم
     12       12  صادق  ضیائیان  زنجان
     13       13  یونس  اکبرزاده  آذربایجان شرقی تبریز
     14       14  سیدعیسی  خانکشی زاده  اردبیل گرمی
     15       15  علی نقی  قادری  قم
     16       16  مهرداد  قطره سامانی  شهرکرد
     17       17  رضا  کاکاوند  قزوین
     18       18  محمد  نکوآمال کرمانی  هرمزگان بندرعباس
     19       19  اکبر  دوستی  آذربایجان شرقی تبریز
    • کارگروه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 577,667,102
تعداد بازدید امروز : 140,787
تعداد بازدید دیروز : 242,866
تعداد بازدید این ماه : 2,707,353