سازمان هواشناسی
    • اعضاء کارگروه خدمات عامهی هواشناسی

              1  -      محبوبه خوشکام – رئیس

     2-      پروین مرادمند – دبیر

     3-      زهره جهانگیری

     4-      مهدی آرام

     5-      علی کاظمیان

     6-      مهناز احمدی

     7-      فیروزه فراهانی

     8-      سایه رحمتی

     9-      سید مهرداد حسینی

     10-  پریسا ایزدی

    • کارگروه خدمات عامهی هواشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 480,814,543
تعداد بازدید امروز : 77,048
تعداد بازدید دیروز : 383,488
تعداد بازدید این ماه : 77,048