سازمان هواشناسی
    • اعضاء کارگروه تهک آلودگی هوا

     اعضاء اصلی:

     سارا حسن نژاد(رئیس کارگروه) (سازمان مرکزی)- مریم کمالی(دبیر کارگروه) (سازمان مرکزی)- بیتا بهمنی (سازمان مرکزی)- محسن کریمی (استان مرکزی)- ویکتوریا عزتیان (استان اصفهان)- محمد رضا صوفیانی(سازمان مرکزی)- زهره جهانگیری(سازمان مرکزی)- محمد رئوفی فرد (استان قم)- مجید رشیدی(استان یزد)- مصطفی شریفی (استان مازندران)- فاطمه مالکی فرد(سازمان مرکزی)- حامد فنائی(سازمان مرکزی)- فاطمه محبیان(سازمان مرکزی)

     اعضاء فرعی:

     محمد ناصر هاشمی (استان مرکزی)- مهرداد حسینی (استان البرز)- سید عباس میر حسینی (استان یزد)- علیرضا مطبوع مهربان ( استان اصفهان)- مینا معتمدی( استان اصفهان)- اعظم باقری( استان اصفهان)- نوید حاج بابایی (استان اصفهان)- حمیده دالایی (سازمان مرکزی)- علی محمد میرانی(استان مرکزی)- الهام داوری تو چاهی (استان البرز)- محسن لو علیزاده(استان خوزستان)- ساناز جعفری(استان اصفهان)

    • کارگروه آلودگی هوا و شیمی جو
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 379,100,703
تعداد بازدید امروز : 126,595
تعداد بازدید دیروز : 336,952
تعداد بازدید این ماه : 8,735,740