سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کارگروه اقلیم شناسی

     1- تهیه تاریخچه فعالیت های سازمان در کارگروه اقلیم، بررسی وضعیت حاضر و مطالعات تطبیقی
     2- تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت پژوهشی در حوزههای مختلف مرتبط با اقلیم
     3- تعیین اولویت های پژوهشی و تحقیقاتی بر اساس نیاز سازمان و مرتبط با کار اقلیم
     4- بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی به منظور استفاده و کاربردی کردن نتایج طرح های تحقیقاتی و پژوهشی
     5- ارائه راهکارهای عملی به منظور علمی کردن تصمیم گیری در کلیه مسائل مربوط کارگروه اقلیم
     6- نظارت بر فرآیند اجرا و انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و ارائه گزارش به کارگروه
     7- ایجاد هماهنگی در امور مطالعات و تحقیقات
     8- بررسی و ارائه راهکارهای تعامل با دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دولتی و خصوصی
     9- اشاعه فرهنگ پژوهش از طریق پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی، همایش ها، نمایشگاه ها و سمینارهای مرتبط
     10- تدوین راهکارهای عملی برای توسعه خلاقیت و نوآوری در بین کارکنان سازمان از طریق استقرار نظام پیشنهادات و ایجاد انگیزه های لازم برای افزایش کارایی، بهره‌وری و ارائه اندیشه‌های نو
     11- انتشار عملکرد مطالعاتی، پژوهشی و تحقیقاتی کارگروه
     12- هدایت اعتبارات سازمان به سمت طرحهای کاربردی اولویت دار مورد نیاز سازمان و طرح های مورد تقاضا

      

    • کارگروه اقلیمشناسی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 549,226,547
تعداد بازدید امروز : 398,996
تعداد بازدید دیروز : 485,585
تعداد بازدید این ماه : 5,894,729