سازمان هواشناسی
    • اعضاء کارگروه تهک جاده ای
     اکبر حسین زاده-رئیس
     علی مرتضی کمازانی-دبیر
     جعفر محرمی
     علی اصغر دهقان پور
     آرش یاری
     محمد علی ملکی
     اکبر دوستی
     شاهرخ پارسا
     حامد شاهرضایی
     روح اله علیزاده
     محبوبه خوشکام

     شرایط عضویت

    • کارگروه هواشناسی جادهای
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 577,681,977
تعداد بازدید امروز : 155,662
تعداد بازدید دیروز : 242,866
تعداد بازدید این ماه : 2,722,228