سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

     پیگیری به منظور اجرای برنامه های دهگانه تحول در ستاد و استانها

     پیگیری و انجام کلیه امور مرتبط با اصلاح ساختار ،تشکیلات تفصیلی و شرح وظایف واحد ها با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی مراجع ذیربط و اصلاح مستمر فرآیند ها و روشهای کار

     استقرار نظام پیشنهادها و حل مسائل سازمان به کمک پیشنهادهای مطلوب دریافت شده

     مشارکت در کارگروهها  و کمیسیون های فنی و تخصصی داخل و خارج سازمان

     تهیه و تدوین گزارش عملکرد از ساختار ،تشکیلات تفصیلی و تحول اداری جهت ارائه به مسئولین مربوط

    • گروه تحول وبهبود فرآیند ها
مجموع بازدیدها : 601,569,090
تعداد بازدید امروز : 94,381
تعداد بازدید دیروز : 137,297
تعداد بازدید این ماه : 1,829,248