سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف

     تهیه و تنظیم موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و در آمدی سازمان با همکاری واحد های ستادی  و نظارت بر بودجه ادارات کل هواشناسی استانها

     پیگیری امور مربوط به اخذ تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک داراییهای سرمایه ای

     تهیه و تدوین گزارش عملکرد بودجه  جهت ارائه به مسئولین مربوط

     مشارکت در کارگروهها  و کمیسیون های فنی و تخصصی داخل و خارج سازمان

    • گروه بودجه
مجموع بازدیدها : 601,577,745
تعداد بازدید امروز : 103,036
تعداد بازدید دیروز : 137,297
تعداد بازدید این ماه : 1,837,903