سازمان هواشناسی

    • معرفی کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی

     رئیس کمیسیون : برتراند کالپینی (Bertrand CALPINI) از سوئیس

     معاون : بروس سی بیکر(Bruce C. BAKER) از امریکا
     به طور کلی وظیفه کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی (CIMO) تنظیم استانداردهای فنی، روش های کنترل کیفیت، ارائه راهنمایی لازم جهت استفاده از تجهیزات هواشناسی و روش های دیدبانی می باشد. در کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی  (CIMO)  یک گروه مدیریتی سه گروه تخصصی برنامه آزاد (OPAG) وجود دارد  که این گروه ها عبارتند از:
     -    گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG) استانداردسازی و همسنجی ادوات
     -    گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG) سنجش از دور و فناوری های نوین
     -    گروه تخصصی برنامه آزاد(OPAG)  ظرفیت سازی
     شرح وظایف:
     -    کمیسیون درخصوص موضوعات مربوط به استانداردسازی و سازگار نمودن بین المللی ادوات و روش های دیدبانی متغیرهای مربوطه ژئوفیزیکی و زیست محیطی و هواشناسی مسئول است که شامل موارد ذیل می گردد:
     -    ارائه توصیه در مورد انواع، ویژگی ها، دقت و درستی، کارایی و استفاده کارآمد و اقتصادی از ادوات و روش های دیدبانی؛
     -    ارزشیابی و همسنجی کارگاهی از ادوات و روش های دیدبانی در سطوح جهانی و منطقه ای برای دستیابی به داده هایی با کیفیت مطابق با نیازهای کاربران و سازگاری داده های جهانی؛
     -    انجام مطالعات و ارائه توصیه پیرامون روش های دیدبانی، شامل روش های آزمایش، کالیبره کردن و اصلاحات مورد نیاز؛
     -    ترویج و توسعه بکارگیری ادوات مرجع.
      علاوه بر وظایف ذکر شده، کمیسیون بایستی با ارائه مشخصات ادوات و سیستم های دیدبانی، در برآورده ساختن نیازها به ادوات هواشناسی، از دیگر برنامه ها و ارگان های سازمان جهانی هواشناسی حمایت نماید. ترغیب و توسعه رویکردهای نوین در زمینه ادوات و روش های دیدبانی هواشناسی و متغیرهای زیست محیطی و ژئوفیزیکی مربوطه، همچنین ارتقاء سطح تولید و استفاده مناسب و اقتصادی از ادوات و روشهای دیدبانی، با توجه ویژه به کشورهای درحال توسعه نیز ازجمله موضوعاتی است که کمیسیون خود را موظف به انجام آنها می داند.
مجموع بازدیدها : 601,414,840
تعداد بازدید امروز : 77,428
تعداد بازدید دیروز : 133,850
تعداد بازدید این ماه : 1,674,998