سازمان هواشناسی
    • برنامه آب شناسی و منابع آب
     • برنامه آب شناسی و منابع آب ((Hydrology and Water Resources Programme (HWRP)
      
     با ورود به قرن بیست و یکم، جهان با چالش های گوناگونی روبه رو است که بزرگ ترین آنها بنیان گذاری شیوه پایدار زندگی بدون تهدید برای نسل های آینده می باشد. آب آشامیدنی یکی از حیاتی ترین عناصر زندگی در سیاره ماست. بر این مبنا، توسعه پایدار، مدیریت پایدار منابع معدود آب آشامیدنی جهان را می طلبد. این منابع قابل مدیریت نخواهند بود مگر آنکه ما بدانیم که آنها در کجا هستند، کیفیت و کمیت آنها چگونه است و تغییرات آنها در آینده ای قابل پیش بینی به چه شکل خواهد بود.
     هدف برنامه سیستم های پایه آب شناسی کمک به مراکز ملی آبشناسی-هواشناسی برای گسترش، حفظ و نگهداری فعالیت های محوله در زمینه ارائه اطلاعات و محصولات، با تأکید بر تضمین کیفیت و در نتیجه ارتقاء بکارگیری داده ها و اطلاعات آبشناسی در حمایت از توسعه پایدار اجتماعی-اقتصادی است. از فعالیت های اصلی این برنامه می توان به اجرای برنامه "سیستم دیدبانی چرخه آبشناسی جهانی"(WHYCOS) اشاره نمود. این سیستم از طریق زنجیره ای از پروژه های منطقه ای که با نام "سیستم های دیدبانی چرخه آب شناسی" (HYCOSs) شناخته می شوند، به جمع آوری و پخش داده ها و اطلاعات مربوط به آب می پردازد.
     هدف این برنامه ترویج کاربرد تکنیک های مدل سازی و پیش بینی در آبشناسی، توسعه رویکرد ارزیابی و مدیریت، در جهت کاهش خطر بلایا و ممانعت از وقوع فاجعه های مربوط به آب می باشد. این برنامه بازبینی نیازمندی های عملیاتی برای انجام پیش بینی و صدور هشدار و حمایت توسعه و پیشرفت فناوری های گوناگون برای پیش بینی وضعیت های حاد مربوط به آب، به ویژه سیل و خشکسالی را برعهده دارد.
    • برنامه های علمی و فنی
    • ادارات تابعه برنامه های علمی و فنی
مجموع بازدیدها : 480,090,273
تعداد بازدید امروز : 100,079
تعداد بازدید دیروز : 346,110
تعداد بازدید این ماه : 11,093,369