سازمان هواشناسی
    • برنامه های مطالعات جهانی آب وهوا شامل برنامه آزمون قابلیت پژوهش وپیش بینی سیستم دیدبانی
     برنامه مطالعات جهانی آب و هوا (WWRP) موجب افزایش توان جامعه در جهت رویارویی با وضعیت های حاد آب و هوایی، از طریق انجام تحقیقات متمرکز در زمینه بهبود دقت پیش بینی و تسهیل آن می گردد. این برنامه شامل گروه های کار، تیم های کارشناسی و برنامه آزمون قابلیت پژوهش و پیش بینی سیستم دیدبانی (THORPEX) است.
     آزمون قابلیت پژوهش و پیش بینی سیستم دیدبانی (THORPEX) یک برنامه ده ساله است که در راستای سرعت بخشیدن به بهبود دقت پیش بینی های یک روزه تا دو هفته ای وضعیت های حاد آب و هوایی، برای کمک به محیط زیست، جامعه و اقتصاد فعالیت می کند. این برنامه در چارچوب چالش های پژوهشی و پیش بینی وضع هوا که حل آنها از طریق مشارکت و همکاری میان موسسات دانشگاهی و مراکز عملیاتی پیش بینی و کاربران امکان پذیراست، فعالیت دارد.
    • برنامه های علمی و فنی
    • ادارات تابعه برنامه های علمی و فنی
مجموع بازدیدها : 601,736,822
تعداد بازدید امروز : 116,308
تعداد بازدید دیروز : 145,805
تعداد بازدید این ماه : 1,996,980