سازمان هواشناسی
    • سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها
     سیستم دیدبانی جهانی اقیانوس ها (GOOS)، یک سیستم دائم جهانی برای دیدبانی، مدل سازی و تجزیه و تحلیل متغیرهای اقیانوسی و دریایی، در حمایت از مراکز خدمات عملی اقیانوسی در سطح جهان است. این سیستم به ارائه توضیحات دقیق پیرامون وضعیت کنونی اقیانوس ها، شامل منابع زنده در آنها، انجام پیش بینی های پیوسته و متوالی درخصوص شرایط آتی دریا تا زمان قابل پیش بینی، و به عنوان مبنای پیش بینی های تغییر اقلیم می پردازد. این سیستم طراحی شده است تا بتواند وظایف ذیل را انجام دهد:
      
     - پایش، درک و پیش بینی آب و هوا و اقلیم؛
     - شرح و پیش بینی وضعیت کنونی اقیانوس ها، شامل منابع زنده در آنها؛
     - بهبود مدیریت منابع و اکوسیستم های ساحلی و دریایی؛
     - کاهش خسارت های ناشی از بلایای طبیعی و آلودگی؛
     - محافظت از جان و اموال در نواحی ساحلی و دریاها؛
     - فراهم نمودن امکانات برای انجام پژوهش های علمی
    • برنامه های مورد حمایت
    • ادارات تابعه برنامه های مورد حمایت
مجموع بازدیدها : 521,848,768
تعداد بازدید امروز : 27,098
تعداد بازدید دیروز : 323,341
تعداد بازدید این ماه : 8,984,412