سازمان هواشناسی
    • کارگروه خدمات وضع هوا برای عامه


     خدمات وضع هوا برای عامه مردم تحت مسئولیت یکی از گروههای تخصصی برنامه آزاد (OPAG) کمیسیون سیستمهای پایه(CBS) سازمان جهانی هواشناسی انجام می گیرد. این بخش در سال 1994 میلادی توسط سازمان جهانی هواشناسی برای کمک به مراکز ملی هواشناسی-آبشناسی کشورهای عضو سازمان تاسیس گردید.
      
     شرح وظایف:
     ·         ارائه پیش بینی در زمینه های آب و هوا، اقلیم و آب به شهروندان به منظور کمک به فعالیت های روزمره آنان؛
     ·         ارائه هشدارها و اطلاعات درخصوص وضعیتهای آب و هوایی و اقلیمی مخاطره آمیز به مقامات دولتی برای کمک به آنها در انجام وظیفه خود درحفاظت از زندگی، معیشت و اموال شهروندان؛
     ·         شرکت در فعالیت های آموزشی، آگاهی بخشی و ایجاد آمادگی با هدف کمک به شهروندان درجهت بهترین استفاده از پیش بینی ها و هشدارها ، درک تهدیدات بالقوه وضعیتهای آب و هوایی و اقلیمی مخاطره آمیز  و کسب آگاهی درباره اقدامات مناسب کاهش اثرات این گونه وضعیتها.

      

مجموع بازدیدها : 480,074,839
تعداد بازدید امروز : 84,645
تعداد بازدید دیروز : 346,110
تعداد بازدید این ماه : 11,077,935