سازمان هواشناسی
    • کارگروه سیستم اطلاعات سازمان جهانی هواشناسی

     سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی، تنها سازمان زیربنایی جهانی هماهنگ شده مسئول عملکردهای ارتباطات و مدیریت داده می باشد. این سیستم ستون راهبرد سازمان جهانی برای مدیریت و انتقال اطلاعات آب و هوا، آب و اقلیم در قرن بیست و یکم است. سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی ارائه کننده رویکردی یکپارچه و مناسب برای تمامی برنامه های سازمان در جهت برآوردن نیازها در زمینه جمع آوری جاری و توزیع اتوماتیک داده ها و محصولات دیدبانی، کشف داده، خدمات دستیابی و بازیابی تمامی داده های مراکز و کشورهای عضو درخصوص آب و هوا، آب و اقلیم و مطالب مربوطه در چارچوب برنامه های سازمان جهانی هواشناسی می باشد.

     سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی طراحی شده است تا توانائی های اعضای سازمان در جمع آوری و توزیع داده ها و محصولات را به نحو چشمگیری افزایش دهد. این سیستم، سیستم مرکزی اطلاعاتی مورد استفاده کشورهای عضو سازمان جهانی هواشناسی است که ارتباطات لازم میان همه برنامه های خود سازمان و برنامه های مورد حمایت سازمان، در زمینه آب و هوا، آب و اقلیم و بلایای طبیعی مربوطه را فراهم می کند. این سیستم بر مبنای سیستم ارتباطات جهانی برنامه مراقبت جهانی وضعیت آب وهوا (World Weather Watch) سازمان جهانی هواشناسی و به کارگیری عوامل استاندارد قابل اجرا برای تمامی کشورهای عضو بر پا شده است. سیستم اطلاع رسانی سازمان جهانی هواشناسی یک سیستم اطلاعاتی با توان بالای ذخیره و تبادل مقادیر کلان داده، مانند داده های سیستم های نوین زمینی-ماهواره ای، وضوح بهتر در پیش بینی عددی و مدلهای آبشناسی و کاربردهای آنان است. چنین داده هایی، علاوه بر قابل دسترس بودن برای تمامی مراکز هواشناسی و آبشناسی ملی، می بایست برای مقامات مسئول در زمینه بلایای طبیعی، در جهت اتخاذ تصمیمات به موقع، در زمان و مکان لازم نیز فراهم باشند. این سیستم ستون فقرات ارتباطات داده ای و یکپارچه کننده مجموعه داده های متنوع لحظه ای و غیرلحظه ای دارای اولویت بالا، بدون در نظر گرفتن موقعیت آنها خواهد بود.
مجموع بازدیدها : 454,445,090
تعداد بازدید امروز : 731,877
تعداد بازدید دیروز : 420,140
تعداد بازدید این ماه : 13,333,858