سازمان هواشناسی
    • شرح وظایف کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی
     شرح وظایف:
     - کمیسیون درخصوص موضوعات مربوط به استانداردسازی و سازگار نمودن بین المللی ادوات و روش های دیدبانی متغیرهای مربوطه ژئوفیزیکی و زیست محیطی و هواشناسی مسئول است که شامل موارد ذیل می گردد:
     - ارائه توصیه در مورد انواع، ویژگی ها، دقت و درستی، کارایی و استفاده کارآمد و اقتصادی از ادوات و روش های دیدبانی؛
     - ارزشیابی و همسنجی کارگاهی از ادوات و روش های دیدبانی در سطوح جهانی و منطقه ای برای دستیابی به داده هایی با کیفیت مطابق با نیازهای کاربران و سازگاری داده های جهانی؛
     - انجام مطالعات و ارائه توصیه پیرامون روش های دیدبانی، شامل روش های آزمایش، کالیبره کردن و اصلاحات مورد نیاز؛
     - ترویج و توسعه بکارگیری ادوات مرجع.
     علاوه بر وظایف ذکر شده، کمیسیون بایستی با ارائه مشخصات ادوات و سیستم های دیدبانی، در برآورده ساختن نیازها به ادوات هواشناسی، از دیگر برنامه ها و ارگان های سازمان جهانی هواشناسی حمایت نماید. ترغیب و توسعه رویکردهای نوین در زمینه ادوات و روش های دیدبانی هواشناسی و متغیرهای زیست محیطی و ژئوفیزیکی مربوطه، همچنین ارتقاء سطح تولید و استفاده مناسب و اقتصادی از ادوات و روشهای دیدبانی، با توجه ویژه به کشورهای درحال توسعه نیز ازجمله موضوعاتی است که کمیسیون خود را موظف به انجام آنها می داند.
    • کمیسیون ادوات و روش های دیدبانی
    • کارگروه های تخصصی
مجموع بازدیدها : 602,641,616
تعداد بازدید امروز : 5,921
تعداد بازدید دیروز : 143,513
تعداد بازدید این ماه : 2,901,774