سازمان هواشناسی
    • فراخوان پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

      فراخوان پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب

      پنجمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد پیش‌بینی و اطلاع‌رسانی  22 و 23 آبان 1396 در تهران برگزار می شود.

     اهداف کنفرانس

     • ارتقاء توسعه و ترویج دانش مدیریت و مهندسی سیلاب
     • تعامل و تبادل تجارب پژوهشگران و متخصصین حوزه سیلاب پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک‌های نوین مدیریت، مهندسی و همزیستی با سیلاب
     • شناخت نقاط ضعف و کاستی‌های مواجهه با سیلاب در حوزه‌های دانشی و عملیاتی
     • معرفی آخرین دستاوردها و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه‌های مختلف حوزه سیلاب

      محورهای کنفرانس

     خدمات مهندسی برای مدیریت سیلاب

     • مدل‌سازی سیلاب در حوضه‌های آبریز کوچک و کوهستانی
     • کاهش مخاطرات سیل در چارچوب مهندسی رودخانه و اقدامات سازه‌ای هدایت، کنترل و مدیریت سیلاب
     • شبیه‌سازی، کنترل و هدایت سیلاب‌های واریزه‌ای
     • شبیه‌سازی شکست سد و مدل‌سازی ریسک آن
     • رویکردهای نوآورانه مدیریت سیلاب
     •  سیلاب و اثرات زیست‌محیطی آن
     • اثرات سیل بر زیرساخت‌های حمل و نقل
     • سیلاب و راه‌های کاهش خسارت بر پل‌ها
     • مدیریت بهینه مخازن سدها در کاهش ریسک خسارت سیلاب
     • مدیریت کیفیت آب در شرایط سیلاب
     • فناوری‌های نوین سنجش ویژگی‌های کمی و کیفی سیلاب
     • روش‌های مدلسازی و تخمین خسارت سیل

      اثر تغییرات اقلیمی و انسانی بر سیلاب

     • ارزیابی اثر تغییرات اقلیمی گذشته و آینده بر مشخصات سیلاب
     • راهکارهای افزایش ظرفیت رودخانه‌ها برای مدیریت سیلاب در شرایط تغییراقلیم و تطابق با ریسک سیلاب
     • ارزیابی سهم دستکاری‌های انسانی در حوضه‌های آبریز بر تواتر و شدت سیلاب‌ها
     • روش‌های تحلیل آماری سیلاب در شرایط تغییرات محیطی

      سیل از منظر حکمرانی آب

     • جایگاه مدیریت سیل در رویکرد مدیریت جامع منابع آب
     • آموزش، آگاهی‌رسانی و فرهنگ‌سازی و نقش آن‌ها در مدیریت سیلاب‌
     • ارزیابی ساختار مدیریت سیلاب کشور
     • بیمه و مدیریت ریسک سیلاب
     • ارزیابی اثرات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی سیلاب
     • راهکارهای ارتقاء مشارکت اجتماعی در مدیریت سیلاب
     • نقش سازمان‌های مردم نهاد در مدیریت سیلاب
     • چارچوب‌های حاکمیتی برای مدیریت ریسک سیلاب

     جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به آدرسhttp://ifmc.ir  مراجعه فرمایید.

    • منشور وزیر راه و شهرسازی
     منشور وزیر راه و شهرسازی
    • انتشارات سازمان هواشناسی
مجموع بازدیدها : 272,266,351
تعداد بازدید امروز : 39,620
تعداد بازدید دیروز : 305,366
تعداد بازدید این ماه : 704,855