سازمان هواشناسی
    • سخنرانی های علمی

     سخنرانی علمی در مورد نوسانات تراز آب دریای خزر در مرکز علوم جوی و اقیانوسی

     در تاریخ 24/2/1397 اولین نشست علمی سال1397 در مرکز علوم جوی و اقیانوسی کشور با عنوان مطالعه نوسانهای کوتاه مدت و دراز مدت سطح آب دریای خزر و تاثیر آن بر جریانهای ساحلی خزر جنوبی توسط جناب آقای دکتر مسعود ترابی آزاد با حضور کارشناسان و محققین رشته فیزیک دریا برگزار شد.

      

     در این سخنرانی روش شبیه سازی جریانهای سطحی دریای خزر و همچنین نحوه ی اثرات تغییر تراز آب دریای خزر بر الگوهای جریان مورد بحث قرار گرفت. مدل سازی عددی جریان های سطحی دریای خزر با استفاده از مدل MIKE21 انجام شده و نتایج تحقیق با داده های میدانی مقایسه و تحلیل شد. همچنین در مورد نحوه ادامه این تحقیق  و ارتقاء نتایج آن توسط سایر محققین راهکارهایی پیشنهاد شد. در پایان از سخنران این نشست تقدیر به عمل آمد. نشست علمی بعدی مرکز در پایان تیر ماه برگزار خواهد شد.

    • مرکز علوم جوی و اقیانوسی
مجموع بازدیدها : 603,031,144
تعداد بازدید امروز : 91,950
تعداد بازدید دیروز : 155,766
تعداد بازدید این ماه : 3,291,303