سازمان هواشناسی
    • دستورالعمل ارائه آمار هواشناسی به کاربران
      
     1-       مهندسین مشاور، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و خصوصی و ... پس از واریز هزینه به حساب 4001010501003354 نزد بانک ملی به نام درآمد عمومی سازمان هواشناسی کشور ارائه آمار شود.
     2-    محققین و اساتید دانشگاه‌ها جهت انجام مطالعات و تحقیقات به استناد فصل دوم بند ز پس از واریز هزینه به حساب 4001010501003354 نزد بانک ملی با احتساب 50% تخفیف.
     3-    ارائه آمار به نیروهای انتظامی (زمینی، هوائی، دریائی) در اولین فرصت انجام شود. سپس به یگان مربوطه هزینه آن اعلام گردد.
     4-    ارائه آمار به سپاه پاسداران فقط از طریق ستاد مشترک سپاه (براساس بخشنامه شماره 1995- 9/20/س/ع مورخه 30 آذر 1376) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقاضا رسیده باشد و پس از تحویل آمار در اولین فرصت به یگان مربوطه اعلام هزینه گردد.
     5-    محققین و پرسنل سازمان بر اساس تقاضای کتبی و دستور معاون توسعه وپیش بینی در سازمان مرکز و مدیران کل در مراکز استان‌ها و هزینه آن بر اساس فصل دوم بند ز به میزان 50 درصد تخفیف و پس از واریز هزینه آمار ارائه گردد.
     6-    سازمان‌های تابع وزارت کشاورزی و وزارت نیرو بر اساس بخشنامه‌های 14-13-205/دب مورخه 28/3/73 و 3-13-205/دب مورخه 10/11/73 عمل شود و پس از تحویل آمار هر سه ماه یک بار هزینه آن به مدیریت خدمات ماشینی و کاربرد کامپیوتر در هواشناسی اعلام و مدیریت مذکور پس از جمع‌بندی هزینه‌های اعلام شده به معاونت اداری و مالی سازمان جهت وصول از طریق وزارت کشاورزی یا نیرو اعلام گردد.
     7-    دانشجویان جهت پایان نامه تحصیلی با ارائه مدارک ذیل مجاز به دریافت اطلاعات ساعتی و روزانه حداکثر 5 سال و اطلاعات پردازش یافته نظیر شناسنامه‌ها و سالنامه‌های آماری ایستگاه‌ها هر چند سال که نیاز داشته باشند و هم چنین پردازش اطلاعات به وسیله نرم‌افزار و یا روش مورد نظر دانشجو نیز انجام خواهد شد (کلیه اطلاعات بدون اخذ وجه بر اساس ماده 21 وصول برخی از درآمدهای دولت در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد)
     مدارک : معرفی‌نامه از دانشگاه–فتوکپی طرح  دانشجویی تصویب شده – تکمیل برگ تعهدنامه
     8-    سایر دانشجویان که در حال تحصیل هستند و جهت اجرای پروژه‌ها و سمینار و یا گذراندن واحدهای درسی خود نیاز به اطلاعات هواشناسی دارند می‌توانند با ارائه معرفی‌نامه و کپی کارت دانشجوئی از شناسنامه‌های اقلیمی و سالنامه‌های هواشناسی به طور رایگان استفاده نمایند.
     9-    مصاحبه با دانشجویان متقاضی که آمار نامشخص درخواست نمودند جهت اصلاح موارد داده های درخواست شده و    هم چنین دانشجویانی که حجم زیادی از داده ها را درخواست کردند. (جهت روشن شدن ومحدود شدن آمار واقعی)
     10-       دسترسی کلیه کاربران به آمار رایگان ،ملزم به امضای تعهدنامه ای به شرح پیوست می باشد.      

      

    • اداره توسعه و ارزیابی تخصصی هواشناسی
    • فعالیت ها
    • اخبار
مجموع بازدیدها : 601,606,485
تعداد بازدید امروز : 131,776
تعداد بازدید دیروز : 137,297
تعداد بازدید این ماه : 1,866,643