سازمان هواشناسی
    • پهنه بندی و تحلیل شدت، مدت، فراوانی و گستره خشکسالی استان فارس با استفاده از شاخص استاندارد بارش (SPI) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: رامین شاهیان ، عبدالکریم جامع ، رامین مستمند ، مسعود حقیقت ، علی حسین بهمنی
     چکیده
     در این مقاله با استفاده از شاخص (SPI) داده های بارش سالانه تعداد ۳۳ ایستگاه سینوپتیک و بارانسنجی سطح استان فارس طی سالهای دوره آماری ۱۳۵۰ لغایت ۱۳۸۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و داده های شاخص نمایه استاندارد شده بارش کوتاه مدت( ۱،۳،۶ ) و بلند مدت( ۱۲،۲۴،۴۸) ماهه برای هر ایستگاه محاسبه گردید و نمودار و نقشه پهنه بندی خشکسالی آن رسم گردیده و فراوانی ،شدت و دوره تداوم و آستانه بحران بارندگی فصل بهار،پاییز و زمستان استان فارس و نقشه های پهنه بندی شاخص (SPI) دوازده ماهه طی سالهای زراعی مختلف و مخصوصا شاخص خشکسالی ۱۳۷۸ تهیه گردید.
      فایل ضمیمه
      
     spi.pdf1.98  مگابایت
مجموع بازدیدها : 602,129,914
تعداد بازدید امروز : 66,392
تعداد بازدید دیروز : 143,019
تعداد بازدید این ماه : 2,390,072