سازمان هواشناسی
    • پهنه بندی آستانه بحران خشکسالی استان فارس با استفاده از شاخص استاندارد بارش SPI در جهت نیل به مدیریت ریسک خشکسالی
     مشخصات
     نویسنده / نویسندگان: رامین شاهیان ، عبدالکریم جامع، رامین مستمند ، مسعود حقیقت، حیدر دهقان
     چکیده
     در این مقاله با استفاده از شاخص SPI ، داده های بارش سالانه تعداد 33 ایستگاه سینوپتیک و بارانسنجی سطح استان فارس طی سالهای دوره آماری 1350 لغایت 1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نمودار و نقشه های پهنه بندی فراوانی ،شدت و دوره تداوم و آستانه بحران بارندگی فصل بهار،پاییز و زمستان استان فارس تهیه گردید.نتایج این بررسی نشان میدهد که از نظر شدت خشکسالی سالانه ،بیشترین فراوانی مربوط به خشکسالیهای ملایم میباشد و در مرحله بعدی خشکسالیهای متوسط تا بسیار شدید قرار دارد.
      فایل ضمیمه
      
     crisis drought.pdf1.13  مگابایت
مجموع بازدیدها : 574,967,170
تعداد بازدید امروز : 41,699
تعداد بازدید دیروز : 280,416
تعداد بازدید این ماه : 10,357,451