سازمان هواشناسی
    • وضع هوای سبزوار-فرودگاه

     هوای حاضر            ساعت: ۱۱:۱۱
     پیش بینی ۳ روز آینده
     -
     -
     -

     جهت باد: -
       هوای حاضر | سه شنبه ۱۲ فروردین
     سرعت باد: -

     نم نسبی:  -

     دید افقی:  -

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  -
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  -

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  -
     آخرین بروز رسانی: -
    • وضع هوای فعلی استان خراسان رضوی  |  سه شنبه 12 فروردین

     ۱۴
     فیض آباد
     نم نسبی %۷۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۴° c

     ۱۲
     رشتخوار
     نم نسبی %۸۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۶
     قوچان
     نم نسبی %۹۵
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۶° c

     ۱۷
     سرخس
     نم نسبی %۶۱
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۷° c

     ۱۴
     سبزوار
     نم نسبی %۵۸
     ۲۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۴° c

     ۱۱
     گلمکان چناران
     نم نسبی %۸۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۱° c

     ۱۵
     مشهد
     نم نسبی %۶۷
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۵° c

     ۱۳
     نیشابور
     نم نسبی %۶۲
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۳° c

     ۸
     تربت حیدریه
     نم نسبی %۸۴
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۸° c

     ۱۱
     کاشمر
     نم نسبی %۸۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۱° c

     ۱۴
     گناباد
     نم نسبی %۵۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۴° c

     ۱۰
     تربت جام
     نم نسبی %۹۵
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۰° c

     ۱۶
     درگز
     نم نسبی %۶۰
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۱
     فریمان
     نم نسبی %۸۱
     ۳۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۱° c

     ۱۳
     خواف
     نم نسبی %۷۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۳° c

     ۱۶
     کلات نادر
     نم نسبی %۴۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۶° c

     ۷
     جغتای
     نم نسبی %۸۴
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۷° c

     ۱۳
     بردسکن
     نم نسبی %۶۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۳
     تایباد
     نم نسبی %۸۰
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۳° c

     ۱۲
     بجستان
     نم نسبی %۵۳
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |سه شنبه 12 فروردین
     مشهد
     تربت جام
     تربت حیدریه
     خواف
     درگز
     فریمان
     قوچان
     کاشمر
     گلمکان چناران
     نیشابور
     باخرز
     بجستان
     بردسکن
     تایباد
     جغتای
     رشتخوار
     سبزوار
     سبزوار-فرودگاه
     سرخس
     طرق
     فیض آباد
     کلات نادر
     گناباد
    • وضع هوای راه های استان
    • اقلیم استان خراسان رضوی
     معرفی استان خراسان رضوی
       استان خراسان رضوی با وسعتی حدود 128420 کیلومترمربع معادل 7.8  درصد مساحت کل کشور ومتشکل از 20 شهرستان ،65 بخش ،163 دهستان و8861 آبادی جمعیتی معادل ...
مجموع بازدیدها : 584,853,451
تعداد بازدید امروز : 84,573
تعداد بازدید دیروز : 283,198
تعداد بازدید این ماه : 2,922,465