سازمان هواشناسی
    • وضع هوای اصفهان

     هوای حاضر            ساعت: ۱۴:۰۵
     پیش بینی ۳ روز آینده
     ۱۸° c
     صاف

     جهت باد: شرقی
       هوای حاضر | شنبه ۰۳ اسفند
     سرعت باد: ۳ متر بر ثانیه, ۱۱ کیلومتر بر ساعت

     نم نسبی:  % ۲۲

     دید افقی:  ۸۰۰۰متر

     بارندگی 24 ساعت گذشته:  صفر میلیمتر
     (از ساعت 06 گرینویچ دیروز تا ساعت 06 گرینویچ امروز)

     بیشینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱۶° c

     کمینه دما در 24 ساعت گذشته:  ۱° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱۳:۳۰
    • وضع هوای فعلی استان اصفهان  |  شنبه 03 اسفند

     ۱۷
     دولت آباد
     نم نسبی %۲۸
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۷° c

     ۱۶
     کاشان
     نم نسبی %۵۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۷
     داران
     نم نسبی %۴۷
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۷° c

     ۲۰
     خور بیابانک
     نم نسبی %۳۵
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۱۷
     اردستان
     نم نسبی %۳۲
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۷° c

     ۱۶
     اصفهان
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۷
     نایین
     نم نسبی %۱۴
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۷° c

     ۱۵
     شرق اصفهان
     نم نسبی %۲۸
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۵° c

     ۱۶
     کبوترآباد
     نم نسبی %۲۷
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۱۶° c

     ۱۵
     شهرضا
     نم نسبی %۲۲
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۱۵° c

     ۱۲
     گلپایگان
     نم نسبی %۳۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۲° c

     ۱۲
     نطنز
     نم نسبی %۴۸
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۱۲° c

     ۱۱
     میمه
     نم نسبی %۳۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۱° c

     ۱۵
     مورچه خورت
     نم نسبی %۲۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۵° c

     ۸
     چادگان
     نم نسبی %۴۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۸° c

     ۲۱
     چوپانان
     نم نسبی %۲۵
     سرعت باد آرام
     - جهت باد
     ۲۱° c

     ۸
     خوانسار
     نم نسبی %۲۶
     ۲۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۸° c

     ۱۳
     دهق
     نم نسبی %۳۰
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۶
     فریدون شهر
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۶° c

     ۱۵
     نجف آباد
     نم نسبی %۲۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۵° c

     ۱۸
     ورزنه
     نم نسبی %۱۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۸° c

     ۱۶
     مبارکه
     نم نسبی %۲۱
     ۱۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۶° c

     ۱۶
     زرین شهر
     نم نسبی %۲۷
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۶° c

     ۹
     سمیرم
     نم نسبی %۳۴
     ۳ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۹° c

     -
     -سرعت باد آرام
     جهت باد
     صفر° c
    • پیش بینی وضع هوا |شنبه 03 اسفند
     اصفهان
     اردستان
     چوپانان
     داران
     سمیرم
     شهرضا
     فریدون شهر
     کاشان
     کبوترآباد
     گلپایگان
     مبارکه
     مورچه خورت
     میمه
     نایین
     نجف آباد
     نطنز
     ورزنه
     چادگان
     خوانسار
     خور بیابانک
     دولت آباد
     دهاقان
     دهاقان
     دهق
     زرین شهر
     شرق اصفهان
    • وضع هوای راه های استان