سازمان هواشناسی

    • " سال رونق تولید "   مقام معظم رهبری


    • ۷
     تبریز
     نم نسبی %۷۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۷° c

     ۱۱
     اردبیل
     نم نسبی %۵۴
     ۴۹ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۱° c

     ۵
     ارومیه
     نم نسبی %۷۵
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۵° c

     ۱۲
     رشت
     نم نسبی %۸۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۲° c

     ۱۵
     بجنورد
     نم نسبی %۵۱
     ۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۵° c

     ۱۰
     زنجان
     نم نسبی %۵۳
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۰° c

     ۱۳
     قزوین
     نم نسبی %۵۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۳° c

     ۱۶
     گرگان
     نم نسبی %۷۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۶° c

     ۲۰
     مشهد
     نم نسبی %۳۷
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۰° c

     ۱۵
     سنندج
     نم نسبی %۳۶
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۵° c

     ۱۳
     کرج
     نم نسبی %۴۴
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۳° c

     ۱۶
     تهران
     نم نسبی %۲۷
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۶° c

     ۱۷
     سمنان
     نم نسبی %۳۴
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۷° c

     ۱۱
     ساری
     نم نسبی %۸۷
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۱° c

     ۱۶
     کرمانشاه
     نم نسبی %۲۹
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۶° c

     ۱۲
     همدان
     نم نسبی %۴۳
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۲° c

     ۱۵
     اراک
     نم نسبی %۳۱
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۵° c

     ۱۹
     قم(شکوهیه)
     نم نسبی %۳۰
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۱۹° c

     ۱۵
     ایلام
     نم نسبی %۴۴
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۱۵° c

     ۱۹
     خرم آباد
     نم نسبی %۳۰
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۱۹° c

     ۱۳
     شهر کرد
     نم نسبی %۳۰
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۳° c

     ۱۷
     اصفهان
     نم نسبی %۲۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۱۷° c

     ۲۰
     بیرجند
     نم نسبی %۲۴
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد غربی
     ۲۰° c

     ۲۵
     اهواز
     نم نسبی %۳۶
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۵° c

     ۲۰
     یزد
     نم نسبی %۱۵
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال شرقی
     ۲۰° c

     ۱۶
     یاسوج
     نم نسبی %۲۹
     ۱۴ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۱۶° c

     ۱۹
     کرمان
     نم نسبی %۱۵
     ۲۹ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۱۹° c

     ۲۳
     جزیره خارک
     نم نسبی %۶۰
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۳° c

     ۲۰
     شیراز
     نم نسبی %۲۲
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۰° c

     ۲۴
     زاهدان
     نم نسبی %۲۵
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب غربی
     ۲۴° c

     ۲۶
     بندر عباس
     نم نسبی %۶۹
     ۲۵ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۶° c

     ۲۸
     جزیره قشم
     نم نسبی %۶۹
     ۲۲ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوب شرقی
     ۲۸° c

     ۲۶
     جزیره کیش
     نم نسبی %۶۹
     ۱۸ km/h سرعت باد
     جهت باد جنوبی
     ۲۶° c

     ۲۷
     جزیره ابوموسی
     نم نسبی %۶۱
     ۱۱ km/h سرعت باد
     جهت باد شرقی
     ۲۷° c

     ۲۶
     بوشهر
     نم نسبی %۳۷
     ۱۰ km/h سرعت باد
     جهت باد شمالی
     ۲۶° c

     ۲۶
     بوشهر
     نم نسبی %۴۱
     ۷ km/h سرعت باد
     جهت باد شمال غربی
     ۲۶° c
     آخرین بروز رسانی: ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۱۴:۰۰
     راهنمای علایم نقشه وضع آب و هوا
    • ارتباط با ریاست سازمان
    • وضع هوا